CONTACT

vragen ? Laat het ons weten

033Amersfoort.nl is een initiatief van :

van Gent Grafische Diensten
E-mail info@033Amersfoort.nl
Tel +31 (0)6 39 10 68 27
KvK 75190648
BTW NL214993061B01
NL30KNAB0259225851

Bezoekadres :
Xenonweg 13 K
3812 SZ Amersfoort

Bezoek uitsluitend op afspraak

© Copyright van Gent Grafische Diensten. Alle rechten voorbehouden. Tenzij anders vermeld berusten alle rechten op informatie (tekst, beeld, geluid, video, etc) die u op deze site (033Amersfoort.nl) aantreft bij van Gent Grafische Diensten of zijn gelicenceerd aan van Gent Grafische Diensten

Gehele of gedeeltelijke overname, plaatsing op andere sites, verveelvoudiging op welke andere wijze dan ook en/of commercieel gebruik van deze informatie is niet toegestaan, tenzij hiervoor uitdrukkelijk schriftelijke toestemming is verleend door van Gent Grafische Diensten of tenzij aan de onderstaande voorwaarden wordt voldaan.

Deze informatie mag worden bekeken op een scherm, gedownload worden op een hard-disk of geprint worden, mits dit geschied voor persoonlijk, informatief en niet-commercieel gebruik, mits de informatie niet gewijzigd wordt, mits de volgende copyright-tekst in elke copy aanwezig is: “© Copyright van Gent Grafische Diensten”, mits copyright, handelsmerk en andere van toepassing zijnde teksten niet worden verwijderd en mits de informatie niet wordt gebruikt in een ander werk of publicatie in welk medium dan ook.

van Gent Grafische Diensten voert het beheer over de pagina’s op deze website. Het linken en verwijzen naar de pagina’s op deze website is toegestaan. De webmaster stelt het op prijs hiervan in kennis te worden gesteld.