CONTACT

vragen ? Laat het ons weten

033Amersfoort.nl is een initiatief van :

Bart Wanrooy Agenturen
E-mail bart@wanrooy.nl
Tel +31 (0)65 3357662
Fax +31 (0)33 4948340
KvK H’sum 31036894
NL28ABNA0413714853
Btw NL060794781B01

Bezoekadres :
Nijverheidsweg Nrd 90 B
3812 PN Amersfoort
Contact: info@033amersfoort.nl
06-53357662

Showroombezoek uitsluitend op afspraak

© Copyright Bart Wanrooy Agenturen 2016. Alle rechten voorbehouden. Tenzij anders vermeld berusten alle rechten op informatie (tekst, beeld, geluid, video, etc) die u op deze site (033Amersfoort.nl) aantreft bij Bart Wanrooy Agenturen of zijn gelicenceerd aan Bart Wanrooy Agenturen.

Gehele of gedeeltelijke overname, plaatsing op andere sites, verveelvoudiging op welke andere wijze dan ook en/of commercieel gebruik van deze informatie is niet toegestaan, tenzij hiervoor uitdrukkelijk schriftelijke toestemming is verleend door Bart Wanrooy Agenturen of tenzij aan de onderstaande voorwaarden wordt voldaan.

Deze informatie mag worden bekeken op een scherm, gedownload worden op een hard-disk of geprint worden, mits dit geschied voor persoonlijk, informatief en niet-commercieel gebruik, mits de informatie niet gewijzigd wordt, mits de volgende copyright-tekst in elke copy aanwezig is: “© Copyright Bart Wanrooij”, mits copyright, handelsmerk en andere van toepassing zijnde teksten niet worden verwijderd en mits de informatie niet wordt gebruikt in een ander werk of publicatie in welk medium dan ook.

Bart Wanrooy Agenturen voert het beheer over de pagina’s op deze website. Het linken en verwijzen naar de pagina’s op deze website is toegestaan. De webmaster stelt het op prijs hiervan in kennis te worden gesteld.